Logo

ZAKŁAD STOLARSKI - Bogacica  ul. Zamkowa 17, tel. 77 414 86 26
USŁUGI POGRZEBOWE - Kluczbork  ul. M. Skłodowskiej-Curie 9 A, tel. 77 418 50 90

 
Logo

Firma została założona w 1928 roku, przez seniora rodziny.


Początkowo maszyny rozlokowane były na bardzo małej powierzchni - 25 m2. Dopiero sześć lat później wybudowano piętrowy budynek, w którym zakład stolarski funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Również wtedy zakupiono nowe maszyny stolarskie. W 1934 roku firma zatrudniała pięciu pracowników.

Zakład nie zaprzestał swojej działalności w okresie II wojny światowej. Wykonywano usługi dla ludności, szkolono również młodych adeptów stolarstwa.

W latach 1958-1959 dokonano rozbudowy zakładu oraz kolejnej modernizacji parku maszynowego. W tych czasach zakład mógł się poszczycić bardzo nowoczesnymi maszynami i urządzeniami stolarskimi. Rozbudowa i modernizacja pozwoliła na zastosowanie nowoczesnych technologii, a przede wszystkim rozszerzyć zakres świadczonych usług.
 
Obecny właściciel to trzeci z synów założyciela, wyszkolony na mistrza w zawodzie. Również wnuk seniora  poszedł w ślady przodków i pełni obecnie odpowiedzialne funkcje - mistrza i szefa produkcji. 

Nasza firma bierze aktywny udział w unijnym przedsięwzięciu
„KAPITAŁ LUDZKI – NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI” pod patronatem Uniwersytetu Opolskiego. Odbyliśmy wyjazd studyjny dla branży stolarskiej w lutym 2010r. oraz w czerwcu 2014r. do STYRII – GRAZ (AUSTRIA), gdzie zapoznaliśmy  się m.in. ze sposobem kształcenia zawodowego w Austrii oraz odbyliśmy spotkanie w Wyższej Szkole Technicznej HTL w Graz nt. „NAUCZYCIEL W PRZEDSIĘBIORSTWIE”

Zatrudniamy kilku pracowników. Nie zaniechaliśmy również działalności pedagogicznej, gdyż kontynuując tradycję zakład prowadzi praktyczną naukę zawodu.  W naszej firmie na przestrzeni 92 lat działalności wyszkoliło się kilkudziesięciu adeptów stolarstwa, w tym kilkunastu mistrzów.

Właściciel jest też członkiem (wiceprzewodniczącym) Komisji Egzaminacyjnej Czeladniczo-Mistrzowskiej oraz członkiem Komisji Rewizyjnej przy Izbie Rzemieślniczej w Opolu. Jest wieloletnim członkiem Zarządu Cechu Rzemiósł Różnych w Kluczborku, obecnie jest Pierwszym Podstarszym Cechu.